نگهداری از تسمه کش

نگهداری از تسمه کش های بسته بندی

یکی از مهمترین عوامل عمر مفید دستگاه انجام سرویس های

دوره ای و همچنین نگهداری دستگاه از هرگونه پرز و گرد و خاک

می باشد.

شروع سرویس

از دیگر عوامل نگهداری تسمه کش های نیمه اتوماتیک میتوان به

نگهداری از المنت های دستگاه با استفاده از سمباده نرم

(مناسب ترین سایز سمباده شماره 800 می باشد) برای پاک کردن

جرم های گرفته شده روی آن و تمیز کردن رو و زیر المنت می باشد.

(شکل1)

همچنین ریختن روغن در قسمت کشویی دستگاه به صورت

یک قطره در ماه می توان اشاره نمود. (شکل 2)

گرفتن باد در تمامی اجزا دستگاه دستگاه به منظور بالا بردن

بهروه وری دستگاه الزامی است.

تسمه کش بسته بندی ترانس پک TRANSPAK
تسمه کش بسته بندی از داخل

 

                          (       شکل 1        )

 

http://SINAPACKGROUP.COM

 

داخل تسمه کش TRANSPAK
نحوه نگهداری عکس دوم از داخل تسمه کش ترانس پک TRANSPAK

 http://TELEGRAM.ME/SINAPCK

                       (      شکل 2       )